توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور صورت گرفت؛

هفته نامه | دهمین شماره گزارش عملکرد هفتگی پیشران پیشرفت پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور منتشر شد

تعداد بازدید:۲۰
هفته نامه | دهمین شماره گزارش عملکرد هفتگی پیشران پیشرفت پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور منتشر شد

کلید واژه ها: وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی کشور پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور پیشران پیشرفت پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور


نظر شما :