اخبار

پیش بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور برای ماه های آذر و دی اعلام شد
توسط رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم؛

پیش بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور برای ماه های آذر و دی اعلام شد

رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور جدیدترین پیش بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور از ۶ آذر تا ۱۷ دی سال جاری را اعلام کرد.

ادامه مطلب