رئیس پژوهشگاه

دکتر مهدی رهنما

 • سمت: رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

 

سوابق تحصیلی :

 • دکتری سنجش از دور ، دانشگاه صنعتی فرایبرگ آلمان – 1393
 • کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ، دانشگاه شهید بهشتی ایران 1383
 • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران 1379

 

اطلاعات تماس :

 • پست الکترونیکی : meh.rahnama@gmail.com
 • شماره تلفن مستقیم : 44787651
 • شماره تلفن داخلی : 301
 • شماره نمابر :
 • نشانی وب سایت :
 • نشانی محل کار : تهران ، بزرگراه شهید همت(غرب) ، بزرگراه شهید خرازی ، بلوار پژوهش

 

سوابق اجرایی :

 • رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور ، اردیبهشت 1399 تاکنون
 • هیات علمی پژوهشکده هواشناسی ، گروه کاوش های جوی ، خرداد 1395 تاکنون
 • عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با گردوغبار ، سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، آبان 1396 تاکنون
 • کارشناس مسئول سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پروژه neotectonic in pamir”" ، دانشگاه صنعتی فرایبرگ آلمان ، 2010-2014
 • کارشناس مسئول سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پروژه “sensing for environmental monitoring in afghanistan using remote” ، دانشگاه صنعتی فرایبرگ آلمان ، 2010-2014
 • مدیر دفتر GIS و اطلاعات ماهواره ای ، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، 1385 تا 1388
 • دبیر کمیته های تخصصی ترافیک و حمل ونقل ، تسهیلات مهندسی ، ارزیابی خسارت و کمیته سوخت رسانی ، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، 1385
 • مشاور سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در محوطه های میراث جهانی چغازنبیل و تخت جمشید ، 1383 تا 1388
 • مدیر پروژه های GIS و سنجش از دور بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد ، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، 1383 تا 1388
 • همکار پروژه پهنه بندی گردنه های برف گیر و کوهستانی در شبکه حمل ونقل جاده ای کشور ، پژوهشکده هواشناسی ، 1388
 • دبیر پروژه های تحقیقاتی ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، گروه سنجش از دور و فوتوگرامتری ، 1383 تا 1384
 • مدیر بخش GIS ، شرکت فناوری اطلاعات ایده گستر ، 1382 تا 1383
 • نماینده تام الاختیار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و عضو اصلی شورای ملی کاربران GIS ، سازمان نقشه برداری کشور ، 1385 تا 1388
 • بازرس علی البدل انجمن سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ایران ، 1383 تا 1391

 

مقالات علمی :

 • پایش و تحلیل رخداد مه به کمک داده های زمینی و سنجش از دور مطالعه موردی 4 فروردین 1396 سحر تاجبخش، مهدی رهنما مجله علمی ترویجی نیوار، سازمان هواشناسی کشور 1397
 • مقایسه پوشش برف برونداد یک مدل پیش‌بینی عددی و داده‌های سنجده MODIS در ایران- سحر تاجبخش، مهدی رهنما، امیر حسین نیکفال مجله علمی پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران- 1397
 • تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی ناشی از تغییرات کاربری اراضی شهری در منطقه 22 شهرداری تهران - مهدی رهنما ،سارا عطارچی - هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران - 1395
 • بررسی نقش مشخصات پوشش گیاهی و خشکسالی در فراوانی رخداد گرد و خاک در فصل گرم سال در نواحی جنوب غرب کشور ستاره رحیمی، مهدی رهنما ،ساویز صحت -  هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران - 1395
 • استفاده از تصاویر ماهواره ای چند سنجنده ای در تهیه نقشه اراضی مناطق جنگلی ناهمگن- سارا عطارچی، مهدی رهنما - هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران 1395

  • Hadizadeh, M. , Rahnama, M., Hesari , B., Verification of two machine learning approaches for cloud masking based on reflectance of channel IR3.9 using Meteosat Second Generation over Middle East maritime. International Journal of Remote Sensing, 2019, Accepted.

  • Othman, A., A.; Gloaguen, R.; Andreani, L.; Rahnama, M., Improving landslide susceptibility mapping using morphometric features in the Mawat area, Kurdistan Region, NE Iraq: Comparison of different statistical models. Geomorphology: Volume 319, 15 October 2018, Pages 147-160, doi: 10.1016/j.geomorph.2018.07.018

  • Rahnama, M.; Attarchi, S., Seasonal Variability of Sea Surface Temperature on the Persian Gulf and Oman sea Using MODIS Data. The 4th International Conference on PERSIAN GULF OCEANOGRAPHY, Tehran, Iran, 17-18 Feb. 2018

  • Rahnama, M.; Tajbakhsh, S., Semi-automatic detection of fog in the Persian Gulf and Oman Sea using MSG Images. The 4th International Conference on PERSIAN GULF OCEANOGRAPHY, Tehran, Iran, 17-18 Feb. 2018

  • Rahnama, M.; Ranjbar, A.; Attarchi, S., Effect of dust storm on sea surface temperature and Chlorophyll content using MODIS images in the Persian Gulf and Oman Sea. The 4th International Conference on PERSIAN GULF OCEANOGRAPHY, Tehran, Iran, 17-18 Feb. 2018

  • Othman, A., A.; Gloaguen, R.; Andreani, L.; Rahnama, M., Landslide susceptibility mapping in Mawat area, Kurdestan Region, NE Iraq: a comparison of different statistical models. Natural Hazards and Earth System Sciences: nhessd. 2015, doi: 10.5194/nhessd-3-1789-2015

  • Rahnama, M.; Gloaguen, R. TecLines: A MATLAB-Based Toolbox for Tectonic Lineament Analysis from Satellite Images and DEMs, Part 1: Line Segment Detection and Extraction. Remote Sens. 2014, 6, 5938-5958.

  • Rahnama, M.; Gloaguen, R. TecLines: A MATLAB-Based Toolbox for Tectonic Lineament Analysis from Satellite Images and DEMs, Part 2: Line Segments Linking and Merging. Remote Sens. 2014, 6, 11468-11493.

  • Rahnama, Mehdi, and Richard Gloaguen. "Morphotectonic mapping from the analysis of automatically extracted lineaments using Landsat 8 images and SRTM data in the Hindukush-Pamir." EGU General Assembly Conference Abstracts. Vol. 16. 2014.

  • Rahnama, Mehdi, and Richard Gloaguen. "Automatic tectonic lineaments extraction using remote sensing data in Hindukush-Pamir region." Himalayan Karakorum Tibet Workshop & International Symposium on Tibetan Plateau 2013. 2013.

  • Rahnama, Mehdi, and Richard Gloaguen. "Automatic Extraction of tectonic lineaments from high and medium resolution remote sensing data in the Hindukush-Pamir." EGU General Assembly Conference Abstracts. Vol. 15. 2013.

  • Rahnama, Mehdi, and Richard Gloaguen. " The Shahrud-Doruneh-Herat-Chaman fault system and its prolongation in Pamir." EGU General Assembly Conference Abstracts. Vol. 13. 2011.

 

عضویت در انجمن ها :

International Association for Mathematical Geosciences (IAMG)

    European Geosciences Union (EGU)

The Geological Remote Sensing Group (GRSG)

 

آشنایی با زبان های خارجی :

انگلیسی : عالی

آلمانی : متوسط ( اتمام سطح A2)

 

آشنایی با نرم افزار های تخصصی :

MATLAB, GRASS, Qgis, ENVI, Geomatica, ArcGIS, ERDAS, R, PolSARpro, ASF ready, MAP ready

 

آشنایی با زبان های برنامه نویسی :

R, MATLAB, Delphi , C++