مسئول دفتر ریاست

لیلا عیوضی دمیرچی

 • سمت: مسئول دفتر ریاست

 

اطلاعات تماس:

 • شماره تلفن مستقیم: 44787666
 • شماره نمابر: 44787660
 • شماره تلفن داخلی: 200
 • پست الکترونیکی: eyvazyleila@yahoo.com
 • نشانی وب سایت:
 • نشانی محل کار : تهران ، بزرگراه شهید همت(غرب) ، بزرگراه شهید خرازی ، بلوار پژوهش

 

شرح وظایف مسئول دفتر ریاست:

 • ایجاد ارتباط اداری بین ریاست پژوهشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها.
 • دریافت و ثبت نامه­ هایی که از واحدهای مختلف ارسال می­گردد و لازم است به رویت رئیس پژوهشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.
 • تهیه پیش ­نویس و صدور نامه ­هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس پژوهشگاه به واحدهای مختلف می­باشد.
 • تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه­ ها، دستورها، بخشنامه ­ها و دعوتنامه­ های صادره.
 • پیگیری و اجرای دستورات رئیس پژوهشگاه.
 • جوابگوئی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف پژوهشگاه پیدا می­کند.
 • تنظیم برنامه­ های کاری و ملاقات رئیس پژوهشگاه.
 •  دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیون ها.
 • تنظیم صورت جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذی ربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور.