در راستای معرفی دستاوردهای پژوهشی و کاربردی؛

حضور پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو

۲۵ آبان ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۹ کد : ۲۸۰ اخبـــار پژوهشگاه
تعداد بازدید:۲۶
حضور پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، در راستای معرفی دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در زمینه علوم محض هواشناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور با راه اندازی غرفه تخصصی در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو که توسط معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است، شرکت نمود.

در این نمایشگاه که با حضور عباس علی آبادی "وزیر صنعت، معدن و تجارت" افتتاح شد، شرکت های صنایع خودروسازی، دستگاه های اجرایی همکار در پروژه برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی کلانشهرها، انجمن های علمی، صنفی و تخصصی، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و اپراتورهای مخابراتی آخرین محصولات و دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان گذاشتند.

از مهم ترین اهداف برگزاری دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو می توان به حمایت از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﺷﺘﻐﺎل‌زاﯾﯽ، ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌ های داﺧﻠﯽ، ﺗﺒﺎدل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‌ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ‌ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه، اراﺋﻪ راهکارهای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها و اﻧﺠﻤﻦ‌های ذﯾﺮﺑﻂ، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ، اﯾﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﭘﮋوهشگران و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزه ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺗﻌﺎﻣﻞ مؤﺛﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و فضای تبادل تجربیات بین تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، صنعتگران و تمام فعالان این صنعت استراتژیک اشاره نمود.

در این نمایشگاه تخصصی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور با ارائه سامانه های تحت وب پیش بینی نقطه ای وضع هوا، هواشناسی جاده ای، پیش بینی آلودگی هوا و برنامه های موبایلی هوای اربعین و پیش بینی نقطه ای وضع هوا به ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی خود در حوزه حمل و نقل جاده ای، هوایی و دریایی می پردازد.

شایان ذکر است، غرفه تخصصی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو از ۲۳ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲ از ساعت 8 تا 15 و در سالن شماره 27 "سالن شرکت ها و مراکز علمی و پژوهشی این نمایشگاه" محل دائمی نمایشگاه‌ های بین‌ المللی تهران میزبان علاقه‌ مندان و بازدید کنندگان است.

کلید واژه ها: وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت،معدن و تجارت سازمان هواشناسی کشور پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور نمایشگاه تحول صنعت خودرو


نظر شما :